Ontwikkelingen algemeen

Plan behoud school in Garnwerd krijgt kans

Na de zomer is in Garnwerd het projectteam Nieuwe Akkers – met o.a. teamleden van de school, leden van de dorpsvereniging en ouders – van start gegaan met de opdracht de mogelijkheden te verkennen voor het behoud van de school. Lees meer…

Reacties op ‘Toekomstscenario III’

Op 17 december kwam ‘Toekomstscenario III’, het definitieve voorstel voor de scholenspreiding, uit. In dit laatste scenario zijn voor zover mogelijk de wensen en behoeften van mr’en, ouders en dorpsbewoners meegenomen. Voor sommige scholen zijn de plannen bijgesteld, voor andere scholen zijn de plannen hetzelfde gebleven. Een aantal reacties uit het veld op ‘Toekomstscenario III’. Lees meer…

Kleine Scholen Coöperatie: stand van zaken

Op een aantal scholen wordt door ouders/mr’en onderzocht of zij hun school bij een Kleine Scholen Coöperatie (KSC) kunnen onderbrengen. Daarom hierbij de laatste stand van zaken over de juridische haalbaarheid. Lees meer…