Ontwikkelingen algemeen

Projectgroep Garnwerd onderzoekt alternatieven

L&E heeft aan een groep belanghebbenden van obs Kromme Akkers (die zich sterk maakt voor behoud van de school in het dorp) de opdracht gegeven om (in een projectgroep) na te denken over een alternatief plan om de school ook na 1 augustus 2018 open te houden. Lees meer…

Prognosecijfers vergeleken

Op veel scholen kwamen het afgelopen half jaar vragen met betrekking tot de prognoses: “Kloppen ze voor onze specifieke situatie?”, “Zijn er nog andere prognosecijfers die we ernaast kunnen leggen?”. Daarom hebben we, naast de prognoses van het Plannings Verband Groningen (PVG), ook de Primos-prognoses van ABF Research opgevraagd. Lees meer…

VCPO scholen leren lesje in Finland

Onze scholen worden kleiner en er is minder geld om te besteden. Toch moet de kwaliteit van het onderwijs op peil worden gehouden. Hoe doen we dat? Op zoek naar een antwoord hebben de directeuren van VCPO over de grenzen gekeken, in het echte hoge Noorden, in Finland. Klik hier voor de reportage van deze studiereis, gemaakt door Jeroen Berkenbosch.

Seminar ‘Toekomstscenario II’

Op woensdag 8 oktober vond het seminar ‘Toekomstscenario II’ plaats. Een avond waarop wij voor de raadsleden van de vier gemeenten het rapport ‘Toekomstscenario II scholenspreiding Noord-Groningen’ toelichtten. Lees meer…

Nieuwe sectordirecteur primair onderwijs Lauwers en Eems

In juni van dit jaar nam Harm Krol de functie van sectordirecteur primair onderwijs van L&E over van Annemarie Machielsen. Aanvankelijk was hij haar waarnemer. Inmiddels is hij haar opvolger ad interim. Harm Krol heeft een eigen bureau en is (o.a.) werkzaam als organisatieadviseur, coach en interimmanager. Bedoeling is dat hij voor langere tijd de functie van sectordirecteur op zich neemt en (mede) het traject ‘scholenspreiding’ in goede banen leidt. Lees meer…

Onderzoek naar samenwerkingsvorm besturen

Op dit moment onderzoeken we welke samenwerkingsvorm tussen beide besturen het spreidingsplan het beste kan ondersteunen. Aan Van Beekveld & Terpstra is gevraagd de verschillende juridische mogelijkheden, met de voors en tegens, in kaart te brengen. Deze zijn inmiddels gepresenteerd en besproken met de interne toezichthouders. Binnenkort volgen de gesprekken met de andere geledingen. Lees meer…