Links

Het Sociaal Planbureau Groningen over ‘Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen’. sociaalplanbureaugroningen.nl

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) is een loket, van en voor Noord-Nederland, om kennis over demografische veranderingen samen te brengen, te delen en te ontwikkelen. kknn.vanmeernaarbeter.nl

De Provincie Groningen over krimp. provinciegroningen.nl

Handboek krimp voor basis- en voortgezet onderwijs. leerlingendaling.nl