Kleinescholentoeslag

In grote lijnen hangt de bekostiging van basisscholen samen met het leerlingenaantal, waardoor een krimpende basisschool elk jaar minder geld ontvangt. Maar scholen die kleiner zijn dan 145 leerlingen krijgen een extra bijdrage, die juist toeneemt naarmate het aantal leerlingen daalt. Dit is de kleinescholentoeslag.

Scholen die een kleinescholentoeslag ontvangen hebben de ‘niet vrijblijvende verplichting’ om samen te werken. Dit om de negatieve gevolgen van het dalende leerlingenaantal tegen te gaan. Hoe die verplichting vorm krijgt is nog niet duidelijk.

Bron: www.leerlingendaling.nl