Leden VCPONG stemmen in met fusie

Op 30 mei is de tweede de Algemene Leden Vergadering (ALV) van VCPO NG geweest. Een belangrijk vergadering waarin de fusie met Lauwers & Eems Primair Onderwijs aan de orde was.
Tijdens deze vergadering heeft de Raad van Toezicht toegelicht welke besluiten precies nodig zijn om een samenwerkingsbestuur te kunnen vormen.
De aanwezige leden hebben met de besluiten ingestemd. De vereniging VCPONG zal worden omgevormd tot een stichting en gaan fuseren.

Bekijk hier de presentatie die is gegeven met daarin achtergrondinformatie en te nemen besluiten.

Positieve berichten

De GMR-en van Lauwers & Eems en VCPONG vergaderden over de voorgenomen fusie en hebben hun instemming gegeven. De fusie werd deze week ook besproken tijdens de raadsvergadering van gemeente Het Hogeland. Ook zij staan hier positief tegenover, net als de gemeente Westerkwartier.

Lees meer…

Resultaten enquête voorgenomen fusie

Tussen november 2021 en januari 2022 heeft een enquête plaatsgevonden over de voorgenomen fusie. Zowel ouders/betrokkenen als medewerkers konden reageren. De respons onder ouders was 26%. 35% van de medewerkers hebben gereageerd. Hieronder kunt u de uitkomsten van de enquête downloaden.

Lees meer…

Nieuwsbrief voorgenomen fusie – april 2022

Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen hebben het voornemen om te gaan fuseren. In november 2021 is de eerste nieuwsbrief verschenen. In deze 2e nieuwsbrief staat een update van alle ontwikkelingen tot nu toe.

U leest in deze nieuwsbrief o.a. over:

  1. Resultaat enquête: wat kwam er uit de enquête die is gehouden?
  2. Van 2 besturen naar 1 bestuur: hoe gaat dat er uit zien?
  3. Informatiebijeenkomsten: de mogelijkheid om persoonlijk te worden bijgepraat.
Lees meer…

Nieuwsbrief voorgenomen fusie – november 2021

Gaan VCPO NOORD-GRONINGEN en Lauwers en Eems misschien samen? Wat kan dat betekenen voor de school van uw kind?

Voor de zomervakantie vertelden we u dat de schoolbesturen Lauwers en Eems en VCPO Noord-Groningen misschien willen samengaan (fuseren). Na de zomervakantie zijn we verder gegaan met het onderzoek hiernaar. In deze nieuwsbrief vertellen we u meer hierover.

Lees meer…

Samen naar de Taalklas

Op obs De 9 Wieken in Winsum vind je de Taalklas. De Taalklas is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet goed beheersen. Lees meer…

De ontwikkeling van de samenwerkingsscholen in Ezinge en Roodeschool

Joke Buist en Fieneke Snitjer werken alweer 10 jaar als leerkracht op samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge. Op Wier onstond in 2006 uit een fusie tussen cbs De Springplank en obs De Klief. De leerkrachten Gina Kruizinga en Ida Zoutman werken op samenwerkingsschool De Dobbe in Roodeschool. Die is er nog maar net. De Dobbe ontstond in 2016 uit een fusie tussen cbs Simonides en obs Roodschoul. De vier leerkrachten vertellen over de ontwikkeling van hun school. Over overeenkomsten, verschillen, verrassingen en waar ze tegenaan liepen. En over wat de samenwerking heeft gebracht.

Lees meer…

Naar één samenwerkingsschool in Zoutkamp

In Zoutkamp staan twee basisscholen: cbs Ichthusschool en obs Solte Campe. Maar niet meer voor lang. Om de krimp het hoofd te bieden gaan de scholen in augustus 2016 fuseren. De ‘nieuwe’ school wordt een samenwerkingsschool en zal straks 135 kinderen tellen. De Zoutkampers zijn blij dat er in hun dorp een school blijft bestaan. En volgens de ‘kapiteins’ van beide scholen (Siep Smidts, cbs Ichthusschool en Anne Praktiek, obs Solte Campe) is de fusie zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten een mooie kans. In gesprek met hen over het bij elkaar brengen van de twee Zoutkamper scholen.

RBF_3677 kopie

Lees meer…

Over de fusie van cbs H.H. Simonides en obs Roodschoul

Nu het voorstel voor de scholenspreiding definitief is, start de fase van de formele besluitvorming. Voor Baukje Meinema (directeur cbs H.H. Simonides) en Jaap Lesman (locatiecoördinator obs Roodschoul) kan deze fase niet snel genoeg gaan. Per 1 augustus 2015 zullen hun scholen fuseren tot een samenwerkingsschool. Ze zien het helemaal zitten, maar er moet voor die tijd nog veel gebeuren. In gesprek met hen over het vormgevingsproces van de nieuwe school in Roodeschool.

Simonides SDO2146-2

Lees meer…