Samen naar de Taalklas

Op obs De 9 Wieken in Winsum vind je de Taalklas. De Taalklas is voor kinderen van 6 tot 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet goed beheersen. Lees meer…

De ontwikkeling van de samenwerkingsscholen in Ezinge en Roodeschool

Joke Buist en Fieneke Snitjer werken alweer 10 jaar als leerkracht op samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge. Op Wier onstond in 2006 uit een fusie tussen cbs De Springplank en obs De Klief. De leerkrachten Gina Kruizinga en Ida Zoutman werken op samenwerkingsschool De Dobbe in Roodeschool. Die is er nog maar net. De Dobbe ontstond in 2016 uit een fusie tussen cbs Simonides en obs Roodschoul. De vier leerkrachten vertellen over de ontwikkeling van hun school. Over overeenkomsten, verschillen, verrassingen en waar ze tegenaan liepen. En over wat de samenwerking heeft gebracht.

Lees meer…

Naar één samenwerkingsschool in Zoutkamp

In Zoutkamp staan twee basisscholen: cbs Ichthusschool en obs Solte Campe. Maar niet meer voor lang. Om de krimp het hoofd te bieden gaan de scholen in augustus 2016 fuseren. De ‘nieuwe’ school wordt een samenwerkingsschool en zal straks 135 kinderen tellen. De Zoutkampers zijn blij dat er in hun dorp een school blijft bestaan. En volgens de ‘kapiteins’ van beide scholen (Siep Smidts, cbs Ichthusschool en Anne Praktiek, obs Solte Campe) is de fusie zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten een mooie kans. In gesprek met hen over het bij elkaar brengen van de twee Zoutkamper scholen.

RBF_3677 kopie

Lees meer…

Over de fusie van cbs H.H. Simonides en obs Roodschoul

Nu het voorstel voor de scholenspreiding definitief is, start de fase van de formele besluitvorming. Voor Baukje Meinema (directeur cbs H.H. Simonides) en Jaap Lesman (locatiecoördinator obs Roodschoul) kan deze fase niet snel genoeg gaan. Per 1 augustus 2015 zullen hun scholen fuseren tot een samenwerkingsschool. Ze zien het helemaal zitten, maar er moet voor die tijd nog veel gebeuren. In gesprek met hen over het vormgevingsproces van de nieuwe school in Roodeschool.

Simonides SDO2146-2

Lees meer…

Naar een samenwerkingsschool

Hoe kom je tot een samenwerkingsschool? Hoe kan een samenwerkingsschool er in de praktijk uitzien? Ervaringsdeskundige Greetje Geluk-Westerman bezocht de afgelopen periode verschillende scholen van L&E en VCPO om ouders en medewerkers hierop een antwoord te geven. Als voormalig directeur van Samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge maakte ze dit proces in 2005/2006 van dichtbij mee. In gesprek met Greetje over de vragen omtrent samenwerkingsscholen.

Greetje Geluk SDO1286

Greetje Geluk-Westerman

Lees meer…

Over de gesprekken op de scholen

Er worden door mr’en en ouders veel vragen gesteld over het voorstel ‘Toekomstscenario II’. Omdat ze een goed beeld willen krijgen van de eigen specifieke situatie en om te kunnen bepalen of het voorstel dat er ligt het juiste is. Dat kost veel tijd en daar willen we ook de tijd voor nemen. Op een aantal scholen hebben al vervolggesprekken plaatsgevonden. Veelal voorgezeten door Marcel Endendijk en Roosje van Leer, beiden werkzaam bij adviesbureau Stamm in Assen. Tot nog toe waren ze vooral betrokken bij de gesprekken op de L&E-scholen, wanneer gewenst zullen ze ook aanschuiven bij overleggen op de VCPO-scholen. Een gesprek over hun rol en ervaringen.

hoge resolutie AnEv2014sep18-4382-HR
Marcel Endendijk en Roosje van Leer
Lees meer…