Visie L&E en VCPO

Wij (L&E en VCPO N-G) staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Met als doel kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. Ieder kind mag zichzelf zijn en krijgt de kans zijn of haar aanleg te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat we onze medewerkers mogelijkheden bieden hun talenten te ontwikkelen. Werken aan kwaliteit betekent ook dat we rekening houden met de wensen en behoeften van betrokkenen (medewerkers, ouders, dorpsbewoners etcetera).