Samenwerkingsscholen

Een samenwerkingsschool is een school waarin zowel de openbare identiteit als de protestants-christelijke identiteit een plaats krijgt. Belangrijk is dat er op een samenwerkingsschool goede afspraken worden gemaakt over hoe de beide identiteiten terug te zien zijn in de school (zowel in het onderwijs als in de cultuur) en dat de afspraken worden bewaakt door een identiteitscommissie. Ouders/personeelsleden van beide identiteiten moeten zich op de school thuis voelen.

Een goed vertrekpunt is om met beide teams te kijken naar de overeenkomsten van beide scholen. Welke waarden en normen hanteren we? Hoe gaan we met elkaar om? De ervaring leert dat teams van een openbare en christelijke school op dit gebied vaak over heel veel punten hetzelfde denken. Dat brengt je meteen een stuk dichter bij elkaar. Het belangrijkste verschil tussen een openbare en een christelijke school is dat er op een openbare school naast les in levensbeschouwing ook les in humanistische vorming wordt aangeboden. Hoe samenwerkingsscholen daar vorm aan geven verschilt.