Opheffingsnorm

Om te voorkomen dat in Nederland onnodig veel scholen bestaan, is een ondergrens gesteld aan het aantal leerlingen op een school: de opheffingsnorm. Scholen die drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm vallen, verliezen hun bekostiging door OCW. De opheffingsnorm is niet voor alle scholen gelijk. De absolute ondergrens is 23, maar de norm kan variƫren tot 200 leerlingen, afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de gemeente waar de school is gevestigd.

Bron: www.leerlingendaling.nl