Van goed naar goud

Op de scholen in Noord-Groningen zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Onder andere door krimp van leerlingenaantallen. Met deze website houden wij, de schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen, u daarvan op de hoogte. We doen dat samen omdat je, zoals ook uit de verhalen blijkt, niet zonder elkaar kunt. Lees bijvoorbeeld over de vorming van samenwerkingsscholen en kindcentra of over de samenwerking tussen scholen, ouders, dorpsbewoners en verenigingen.

Buitenonderwijs in Garnwerd. Ouders en dorpsbewoners onderhouden de tuin en zorgen  samen met de kinderen voor de kippen.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst nog steeds “goud” onderwijs bieden in Noord-Groningen. Wilt u ook iets vertellen over de ontwikkelingen op uw school? Mail dan naar schoolbestuur@lauwerseneems.nl of info@vcpong.nl.

Recente ontwikkelingen

SWS Zouterkamperril gaat van start

Met ingang van schooljaar 2017-2018 krijgt Zoutkamp één nieuwe basisschool in het dorp: samenwerkingsschool De Zoutkamperril. De school vloeit voort uit een fusie tussen obs Solte Campe en cbs Ichthusschool. Net voor de jaarwisseling hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming aan de fusie gegeven. Hoe gaat de school er straks uit zien? Lees meer…

Naar een avontuurlijk integraal kindcentrum in Adorp

Ruim twee jaar geleden werd een fusie voorgesteld van obs De Wierde in Adorp en cbs De Meander in Sauwerd. Plan was om de fusieschool in Sauwerd te huisvesten. De Adorpers stonden open voor samenwerking, maar vonden het jammer dat de school uit hun dorp zou verdwijnen. Met name vanwege de unieke locatie ervan. Lees meer…

Een duurzame school in Sauwerd

Toen de Adorpers besloten niet te willen fuseren met de school in Sauwerd en zich sterk maakten voor een school in eigen dorp, bracht dat ook in Sauwerd iets teweeg. Natuurlijk was er begrip voor. Ook in Sauwerd moest men er niet aan denken dat de school uit het dorp zou verdwijnen. Lees meer…

Alle nieuwsberichten bekijken