Samenwerking

L&E (openbaar onderwijs) en VCPO (protestants-christelijk onderwijs) bieden allebei onderwijs in Noord-Groningen. Omdat wij (grotendeels) hetzelfde voedingsgebied hebben, heb je elkaar nodig. We zijn nu aan het onderzoeken of de schoolbesturen samen kunnen gaan: een fusie. Het gaat dan om een bestuurlijke fusie van twee organisaties. Dat willen we omdat we dan beter zijn voorbereid op de toekomst.

We willen:

  • De kinderen in onze regio goed onderwijs blijven bieden.
  • Ouders genoeg keuze blijven geven voor een locatie of soort school.
  • Aantrekkelijk zijn en blijven voor leerkrachten.

Samen zijn beide organisaties sterker en flexibeler. Dan hebben we meer mogelijkheden dan als we apart blijven. Kortom, als we samengaan kunnen we in de toekomst beter doen wat we graag willen: kinderen in onze regio fijn en goed onderwijs bieden. Bovendien werken we nu ook al op veel terreinen samen. Een fusie zou een logisch vervolg kunnen zijn.

Klik hier voor alle informatie over deze voorgenomen fusie.