Samenwerking

L&E (openbaar onderwijs) en VCPO (protestants-christelijk onderwijs) bieden allebei onderwijs in Noord-Groningen. Omdat wij (grotendeels) hetzelfde voedingsgebied hebben, heb je elkaar nodig. Een aantal van onze scholen is bijvoorbeeld door krimp van het leerlingenaantal gefuseerd tot samenwerkingsschool. Dit zijn sws Op Wier in Ezinge en sws De Dobbe in Roodeschool. Per  1 augustus 2017 komt daar een nieuwe samenwerkingsschool bij: sws De Zoutkamperril in Zoutkamp. Samenwerkingsschool ’t Groenland ontstond door een fusie van een school van VCPO N-G met een school van schoolbestuur Marenland. Ook in het kader van de aarbevingsproblematiek (huisvesting) en het aanbieden van passend onderwijs komen we elkaar tegen. Daarom een gezamenlijke website over de ontwikkelingen in het Noord-Groninger onderwijs.