Gemeente Bedum

Hieronder ziet u de huidige scholenspreiding en de toekomstige scholenspreiding (voorstel) in de gemeente Bedum. De gemaakte keuzes worden aan de hand van de criteria schoolgrootte, keuzevrijheid en bereikbaarheid toegelicht.

GEMEENTE BEDUM  overzicht oud → nieuw

Afbeelding 4

Cbs De Haven (Onderdendam) en cbs De Regenboog (Bedum)

Cbs De Haven in Onderdendam zal per 1 augustus 2015 fuseren met cbs De Regenboog in Bedum. Op De Haven zitten momenteel 27 leerlingen. De school is hiermee kleiner dan de opheffingsnorm van 35. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal de komende jaren nog verder dalen. De prognoses geven dan ook geen aanleiding om het voorstel uit ‘Toekomstscenario II’ bij te stellen. Het bestuur verwacht dat ouders verschillende keuzes maken voor een andere school. Het is lastig te voorspellen hoeveel ouders voor cbs De Regenboog in Bedum zullen kiezen. Cbs De Haven is de enige school in Onderdendam, waardoor een natuurlijke fusiepartner ontbreekt. Het aantal leerlingen op cbs De Regenboog in Bedum is fors hoger dan 200 leerlingen. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal dalen tot ongeveer 200 leerlingen. Hier is de fusie met cbs De Haven echter niet in meegenomen. De reden hiervoor is dat het lastig is om te voorspellen hoeveel leerlingen vanuit Onderdendam naar De Regenboog zullen gaan. Ouders van De Haven in Onderdendam kunnen terecht bij andere scholen in de regio. De afstand tot Bedum en Winsum, dorpen met een breed onderwijsaanbod, is respectievelijk 4 en 5 km. Voor de ouders en leerlingen van cbs De Regenboog in Bedum geldt dat de keuzevrijheid en de afstand die ouders moeten afleggen naar de school onveranderd blijven.

Cbs De Akker en De Venhuisschool (Zuidwolde )

Cbs De Akker in Zuidwolde zal op 1 augustus 2015 fuseren met De Venhuisschool in Zuidwolde. Het verantwoordelijke bestuur wordt nader bepaald. Op cbs De Akker zitten momenteel 41 leerlingen. Dit ligt fors onder het vastgestelde minimum van 80 leerlingen. Ook De Venhuisschool van schoolbestuur Marenland zit met 60 leerlingen ruim onder de 80 leerlingen. Beide besturen hebben daarom besloten de scholen per 1 augustus 2015 te laten fuseren. Hierdoor ontstaat een samenwerkingsschool van ongeveer 100 leerlingen. De keuzemogelijkheden voor ouders in Zuidwolde zullen toenemen. Naast de samenwerkingsschool in Zuidwolde kunnen ouders ook kiezen voor openbaar en christelijk onderwijs in Bedum . Onderzocht moet worden of en op welke manier het daltononderwijs van cbs De Akker een plek krijgt in de samenwerkingsschool.