De ontwikkeling van de samenwerkingsscholen in Ezinge en Roodeschool

Joke Buist en Fieneke Snitjer werken alweer 10 jaar als leerkracht op samenwerkingsschool Op Wier in Ezinge. Op Wier onstond in 2006 uit een fusie tussen cbs De Springplank en obs De Klief. De leerkrachten Gina Kruizinga en Ida Zoutman werken op samenwerkingsschool De Dobbe in Roodeschool. Die is er nog maar net. De Dobbe ontstond in 2016 uit een fusie tussen cbs Simonides en obs Roodschoul. De vier leerkrachten vertellen over de ontwikkeling van hun school. Over overeenkomsten, verschillen, verrassingen en waar ze tegenaan liepen. En over wat de samenwerking heeft gebracht.

Lees meer…