CBS De Haven in Onderdendam sluit definitief

Vanaf 1 augustus 2017 sluit cbs De Haven in Onderdendam definitief de deuren. Het aantal leerlingen is tot onder de 23 gezakt, waardoor de school geen geld meer krijgt van het ministerie.

In 2016 was er ook al sprake van dat de school zou moeten sluiten, maar toen hebben de school, de ouders en dorpsgenoten gezamenlijk een plan ontwikkeld om de school langer open te kunnen houden. Helaas blijkt toch dat er nu en in de toekomst onvoldoende nieuwe leerlingen zijn. De bestuurder van VCPO Noord-Groningen gaat op zoek naar mogelijkheden om De Haven te laten fuseren met een andere school van VCPO. Met de personeelsleden van De Haven worden individuele afspraken gemaakt over een nieuwe werkplek.