Definitief ontwerp GKC Leens klaar

Na het besluit om het Geïntegreerd Kindcentrum (GKC) in Leens aan het huidige gemeentehuis te bouwen, is gewerkt aan het ontwerp. Inmiddels heeft de architect het definitieve ontwerp voor het GKC klaar. Dat betekent een flinke stap dichterbij realisatie.

De komende tijd wordt het definitief ontwerp afgemaakt, wordt de aanbesteding voor de bouw opgestart en wordt een bouwvergunning aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders besluit in het voorjaar 2017 definitief over de exacte realisatie. Onderwerpen zoals het bestek, bestemmingsplan en budget staan dan op het programma. Als ook die zaken duidelijk zijn, kan gestart worden met de uiteindelijke bouw. Het GKC wordt ontwikkeld voor obs Lydinge, cbs De Regenboog en peuterspeelzaal Bruintje Beer. Er wordt naar gestreefd om het gebouw in het schooljaar 2018-2019 in gebruik te nemen. Nieuwsgierig naar het ontwerp? Via onderstaande linkjes ziet u het ontwerp in 3D.

Panorama schoolplein West

Panorama schoolplein Oost

Panorama hal beganegrond

Panorama hal verdieping