Een duurzame school in Sauwerd

Toen de Adorpers besloten niet te willen fuseren met de school in Sauwerd en zich sterk maakten voor een school in eigen dorp, bracht dat ook in Sauwerd iets teweeg. Natuurlijk was er begrip voor. Ook in Sauwerd moest men er niet aan denken dat de school uit het dorp zou verdwijnen.

Nog niet zo lang geleden sloot de laatste supermarkt. Ook zo’n plek, net als de school, waar je elkaar ontmoet en waar het leeft. Uit onderzoek bleek dat de dorpelingen de school als zeer belangrijk zagen voor de leefbaarheid. Reden genoeg om na te denken over hoe je de school toekomstbestendig maakt. Dorpsbelangen, verenigingen, ouders en school zochten elkaar op en maakten plannen voor een sterke en duurzame school.

Verbinding tussen school en dorp

De betrokkenen vonden het belangrijk dat er een duurzame verbinding zou ontstaan tussen school en dorp, zodat je elkaar versterkt. Dat is inmiddels op gang gekomen. De ouderbetrokkenheid is groot en er is overzicht gemaakt van diverse vrijwilligers die de school op allerlei gebied kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van de moestuintjes en het schoolgebouw. Daarnaast wordt actief gezocht naar activiteiten en projecten die in samenwerking met organisaties en verenigingen in het dorp kunnen worden georganiseerd. Bedoeling is dat de samenwerking ook na schooltijd gewoon doorgaat. Mooi is dat bij naschoolse activiteiten ook kinderen worden betrokken die elders naar school gaan. Dat zorgt voor verbinding tussen iedereen in het dorp.

Biologieplusschool

De school was al een biologieplusschool. Dat is verder uitgebouwd. De school biedt kinderen onderwijs in natuur, voeding en duurzaamheid door aansprekende lessen. Dat gebeurt niet alleen in de klas, maar ook in de natuurtuin naast de school, in het dorp en in de omgeving. Door te onderzoeken, uit te proberen en samen te werken leren kinderen van alles over de natuur. Daarin leren ze ook hun eigen waarden kennen. Laatst nog maakten de kleuters bijvoorbeeld, tijdens de wekelijkse outdoor education les, van gevonden natuurlijke materialen prachtige kunstwerken. De natuurtuin heeft inmiddels 24 moestuinbakken. En let op, binnenkort zal het er om de school nog groener en aantrekkelijker uit gaan zien!

Gepersonaliseerd leren

Een ander aspect waarmee de school is gestart, is gepersonaliseerd leren. Met taal, rekenen, lezen en spelling werken kinderen op tablets. De leerstof past zich aan aan het niveau. Het systeem (Snappet) geeft leerkrachten inzicht in de voortgang van elk kind en biedt daarnaast manieren om kinderen te ondersteunen. Ook de komende tijd blijft De Meander zich inzetten op de ontwikkeling van een duurzame school.