Eerste nieuwsbrief 2023

De schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen hebben het voornemen om te gaan fuseren. We houden u regelmatig op de hoogte via nieuwsbrieven. We vertellen u graag meer over de
laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief leest u over:

  1. Alle genomen besluiten
  2. Interview met voorzitters van de huidige Raden van Toezicht