Jij doet er toe in De Tirrel

CBS De Piramiden en obs Tiggeldobbe uit Winsum gaan samen onder één dak met zorginstelling De Twaalf Hoven. Dat gaat gebeuren in een nieuw te bouwen complex: De Tirrel. Het is voor de initiatiefnemers meer dan samen een gebouw of terrein delen.Het is op meerdere vlakken écht samen zijn: dus samenwerken, samenzijn en samenleven, waarbij elkaar ontmoeten voor iedereen centraal staat. Jaap Rosema (directeur van onder andere Tiggeldobbe) en Siep Smidts (directeur van onder andere De Piramiden) vertellen erover.

Jaap Rosema: “De Tirrel wordt een leef- en leergemeenschap voor jong en oud. Een minisamenleving zoals het dorp waarin je opgroeit. Kinderen gaan er naar school. Kwetsbare ouderen wonen er. Mensen uit de wijk, het dorp en de omgeving komen er samen voor sport, activiteiten en gezelligheid. Zo ontstaat op een natuurlijke manier contact tussen al deze mensen van alle leeftijden. Elkaar zien. Met elkaar praten. Leren met en van elkaar. Kortom, met elkaar leven. ‘Jij doet er toe’ is dan ook niet voor niets de lijfspreuk van De Tirrel.” In het gebouw komen ruimtes die voor alle gebruikers toegankelijk zijn en voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Hierdoor vindt er natuurlijke ontmoeting plaats. Naast de leslokalen en de woningen voor ouderen, komen er een restaurant, sporthal en therapiebad. De Tirrel, Gronings voor levendigheid, moet in 2019 gereed zijn.

 Van 0 tot 12

De Tirrel heeft straks iets te bieden voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Siep Smidts: “We willen een doorlopende lijn aanbieden, waarin voorschoolse opvang, basisonderwijs, naschoolse opvang en kindnabije zorg in samenhang en vanuit één pedagogische visie worden aangeboden. Ouders kunnen kiezen uit verschillende vormen van opvang en onderwijs in de vorm van opvangarrangementen en natuurlijk het openbaar of christelijk onderwijs. De Tirrel maakt het mogelijk dat er buitenschools een rijk aanbod van activiteiten komt, zoals kunst, cultuur, sport, muziek en techniek.”

Jezelf en elkaar leren kennen en ontwikkelen

Het project legt een behoorlijke claim op de dagelijkse agenda van beide directeuren. Om dit concept te doen slagen, zoals zij voor ogen hebben is veel tijd en energie nodig. Maar dat doen ze graag. Jaap en Siep zijn enthousiast over De Tirrel, omdat het iets extra’s toevoegt aan het onderwijs. Jaap: “Dit concept geeft de kinderen iedere dag weer de kans om spelenderwijs en levensecht te oefenen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Door deze bijzondere samenwerking worden de kinderen op natuurlijke wijze geprikkeld. Bijvoorbeeld door de ruimte waarin zij zijn, het activiteitenaanbod en de omgang met de andere gebruikers van De Tirrel. Kinderen leren zo zichzelf kennen. Ze ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Als ze na acht jaar hun basisschool in De Tirrel verlaten is hun rugzak met ervaringen en vaardigheden extra gevuld. Ik kijk nu al ontzettend uit naar de dag waarop we open gaan.”

Claudia ten Brink

Communicatiemedewerker project De Tirrel