Montessori basisschool De Getijden in Pieterburen start met ontwikkeling alternatief plan

Montessori basisschool De Getijden in Pieterburen heeft de mogelijkheid gekregen om met een alternatief voorstel te komen om de school in stand te houden.

Met de sluiting van De Holm in Den Andel kregen ze er 11 leerlingen bij. De school telt nu 47 leerlingen in totaal. Doel is om een nevenvestiging te worden van het (nog te ontwikkelen) montessori-onderwijs in Winsum. Een ander doel is om de ouderparticipatie op het gebied van exploitatie van de gebouwen, onderwijsondersteuning aan de leerkrachten en public relations te optimaliseren. Ouderparticipatie is namelijk een voorwaarde om de school in stand te kunnen houden. De verschillende partijen hebben een intentieverklaring getekend, waarin de doelen en afspraken zijn vastgelegd. Voor de realisatie van deze gemeenschappelijke intentie zijn drie projectgroepen gevormd: ‘Exploitatie schoolgebouw’, ‘Onderwijsondersteuning aan leerkrachten’ en ‘PR inzake de werving van leerlingen’. Als er nog ouders zijn die zich daarbij willen aansluiten, ze zijn van harte welkom! Binnenkort volgt een ouderavond. Projectleider Janny Reitsma zal de projectgroepen gaan begeleiden. De school heeft tot 2018 de kans om het project tot een succes te maken.