Naar een avontuurlijk integraal kindcentrum in Adorp

Ruim twee jaar geleden werd een fusie voorgesteld van obs De Wierde in Adorp en cbs De Meander in Sauwerd. Plan was om de fusieschool in Sauwerd te huisvesten. De Adorpers stonden open voor samenwerking, maar vonden het jammer dat de school uit hun dorp zou verdwijnen. Met name vanwege de unieke locatie ervan.De school staat aan de rand van het dorp en is met veel ruimte en groen er omheen, en uitzicht over het Reitdiepgebied, een aantrekkelijke plek. Het team maakte samen met dorpsbewoners een plan om de school financieel gezond te houden. Dat gaf betrokkenen tegelijkertijd een boost om opnieuw na te denken over de invulling van het onderwijs. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Integraal kindcentrum

De Wierde werd onderdeel van een integraal kindcentrum. Naast onderwijs is er in het gebouw kinderopvang (voor 0- tot 12-jarigen) en een peuterontwikelingsgroep gehuisvest. Doel is een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. De eerste stappen zijn gezet. Om peuters bijvoorbeeld te laten wennen aan groep 1 en kennis te laten maken met de leerstof, werken ze wekelijks samen met de kleuters. Er wordt onder andere gewerkt vanuit de uitgangspunten van Reggio Emilia. Kinderen leren doordat ze worden uitgedaagd te ontdekken, te onderzoeken en te experimenteren. Zowel binnen als buiten de school

.

Ontdekkend en natuurlijk leren

Ontdekkend en natuurlijk leren is een thema dat de partners in het integraal kindcentrum nog verder willen gaan uitbreiden. Vast staat al dat er (met ondersteuning van het dorp) om de school een ontdek- en natuurtuin wordt aangelegd. De invulling ervan krijgt deze zomer verder gestalte. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een buitenlokaal, een open podium, verschillende soorten (kleurrijke) beplanting, een moestuin, een waterpomp en een insectenhotel. Bijzonder is het ‘ommetje’ dat wordt aangelegd: een wandelpad tussen de school en het Reitdiepgebied, waar zowel de school als de dorpsbewoners gebruik van kunnen maken. Een mooie manier om de verbinding tussen dorpsbewoners en school te bevorderen. En om een directe verbinding te leggen met het oudste cultuurlandschap van West-Europa.

Dorpsparticipatie

De verbinding tussen school en dorp is een belangrijk aspect in het geheel. Omdat je elkaar kunt ondersteunen en omdat er in en van de omgeving een hoop te leren valt. Zo is er een ouderwerkgroep die herstelwerkzaamheden uitvoert voor de school, maar ook een cultuurcommissie die verbinding legt tussen onderwijs en organisaties en verenigingen in het dorp. Onlangs werd de school bijvoorbeeld sleutel-bewaarder van de kerk. Een mooie manier om van alles over dit culturele erfgoed van Adorp te leren.

Gepersonaliseerd leren

De school heeft daarnaast, binnen het rekenonderwijs, een start gemaakt met gepersonaliseerd leren. Ieder kind werkt met behulp van tablets en concrete materialen op eigen niveau. Daarnaast mogen kinderen ook hun eigen leerdoelen stellen. Plan is om het gepersonaliseerd leren, net zoals de andere speerpunten, steeds verder uit te breiden. Kortom: stap voor stap koerst de school af op een aantrekkelijk en uniek onderwijsconcept.