Naar een samenwerkingsschool en kindcentrum in Zuidwolde

Cbs De Akker en obs Venhuisschool (schoolbestuur Marenland) gaan per 1 augustus 2016 fuseren. De fusieschool wordt een samenwerkingsschool. Basisschool ’t Groenland wordt de nieuwe naam. De school zal onder het bestuur van VCPO Noord-Groningen gaan vallen. Samen met de bso Kids2B en peuterspeelzaal ’t Beudeltje (Kids2B) wordt er een kindcentrum gevormd. Het kindcentrum wordt gehuisvest in een nieuw gebouw. Wanneer dit gebouw klaar is, is afhankelijk van het bouwproces. Naar inschatting zal dit in 2017 zijn.

logo'tGroenlandRCG

De twee scholen voelen zich inmiddels als één school, omdat ze al een tijdje met elkaar samenwerken. De klassen zijn samengevoegd en de teams zijn gemixt. De groepen 1 t/m 5 zitten in het gebouw van De Venhuisschool en de groepen 6 t/m 8 in het gebouw van De Akker. De nieuwe naam van de samenwerkingsschool, basisschool ’t Groenland, past bij de visie. ‘Groen’ en ‘duurzaam’ zijn begrippen die het team straks in hun nieuwe school wil laten terugkomen. Zowel in het gebouw als in het onderwijsprogramma. De teams van de scholen, bso en de peuterspeelzaal kennen elkaar goed, omdat ze al langere tijd bij elkaar in één gebouw zitten. Binnenkort wordt er gestart met de ontwikkeling van de visie op het kindcentrum en de vertaling ervan naar het gebouw. Het kindcentrum zal worden gebouwd op de locatie van de Venhuisschool.

Definitie kindcentrum
Binnen een kindcentrum werken onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang nauw met elkaar samen. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een (gezamenlijk) breed naschools aanbod, krijgt ieder kind van 0 – 12 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Door de voorzieningen te huisvesten onder één dak kan het aanbod beter op elkaar worden afgestemd, kunnen middelen en ruimten efficiënter worden ingezet en elkaars kwaliteiten beter benut. In de meest ideale situatie vormen de voorzieningen (formeel) een geheel, met één leidinggevende en één team.