Naar één samenwerkingsschool in Zoutkamp

In Zoutkamp staan twee basisscholen: cbs Ichthusschool en obs Solte Campe. Maar niet meer voor lang. Om de krimp het hoofd te bieden gaan de scholen in augustus 2016 fuseren. De ‘nieuwe’ school wordt een samenwerkingsschool en zal straks 135 kinderen tellen. De Zoutkampers zijn blij dat er in hun dorp een school blijft bestaan. En volgens de ‘kapiteins’ van beide scholen (Siep Smidts, cbs Ichthusschool en Anne Praktiek, obs Solte Campe) is de fusie zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten een mooie kans. In gesprek met hen over het bij elkaar brengen van de twee Zoutkamper scholen.

RBF_3677 kopie

Jullie zijn allebei directeur van twee scholen. Hoe anders is Zoutkamp?

Siep: “Zoutkampers zijn over het algemeen nuchter en praktisch ingesteld. Veel van onze ouders hebben een eigen bedrijf, bijvoorbeeld in de horeca, landbouw of visserij. Dat praktische zie je terug in de kinderen. Veel leren graag door te doen.” Anne: “De visserij is natuurlijk specifiek iets van hier. Leuk om te zien is dat veel kinderen van vissen houden en een eigen bootje hebben. Vanuit het dorp en de bedrijven in de omgeving worden allerlei activiteiten op dit gebied georganiseerd. Daar heb je als school regelmatig mee te maken. Van het garnalenkoninginnefeest tot aan activiteiten vanuit het visserijmuseum. ”

 Hoe werden de plannen voor de scholenfusie door het dorp ontvangen?

Anne: “Bij mij op school heel goed. Een aantal van onze ouders had al langer deze wens. Dat komt omdat wij een kleine school zijn. Het is fijner voor kinderen als ze meer leeftijdsgenootjes hebben waarmee ze kunnen omgaan.” Siep: “Bij ons werd meer de boot afgehouden. Wij hebben zo’n 80 leerlingen, men zag niet direct de noodzaak ervan in. Maar het was ook de onbekendheid met de ander. En het idee dat je afstand moet doen van je school.” Anne: “Onze mr’en hebben toen een gezamenlijke ouderavond georganiseerd. Een ervaringsdeskundige heeft uitgelegd wat een samenwerkingsschool is en hoe je daarbinnen twee identiteiten kunt waarborgen. Daar is toen heel positief op gereageerd. Toen konden we het proces in gang gaan zetten.”

Wat moet er allemaal nog gebeuren voor de fusie?

Siep: “Achter de schermen is al veel gebeurd. Omdat Solte Campe straks onder een ander schoolbestuur gaat vallen (VCPO Noord-Groningen) moet je ook op dat gebied goede afspraken maken. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over hoe we omgaan met personeel dat voor het andere bestuur gaat werken, over de samenstelling van het personeel (verhouding Solte Campe – Ichthusschool) en over de inzet van de fusiegelden. Inmiddels ligt er een voorstel.” Anne: “Pas wanneer dat goedgekeurd is kan het nieuwe team worden gevormd. Zij moeten aan de slag met het concreet maken van de onderwijsvisie.”

 Hoe willen jullie vormgeven aan het levensbeschouwelijk onderwijs?

Anne: “Daar gaat de identiteitscommissie, met onder andere ouders, zich binnenkort over buigen. Een mogelijke vorm is om aparte christelijke en openbare levo-lessen te geven, en kinderen/ouders jaarlijks te laten kiezen welke ze willen volgen. Maar het is ook mogelijk om alle kinderen alle levo-lessen te laten volgen.” Siep: “Zo kun je ook op verschillende manieren de christelijke hoogtijdagen gaan invullen.” Anne: “De kern van een samenwerkingsschool is dat je respect hebt voor elkaars identiteit. En het is de kunst om dat respect goed te organiseren.”

Wat kunnen jullie vertellen over de onderwijsvisie van jullie ‘nieuwe’ school?

Siep: “We willen in ons onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van ieder kind. En aandacht hebben voor zowel het hart, het hoofd als de handen”. Anne: “Daarnaast vinden we het belangrijk dat we kinderen zelfstandig leren leren en dat we ze goed voorbereiden op wat de 21e eeuw van ze vraagt.” Siep: “Plan is ook om ict meer te gaan inzetten, ter ondersteuning van ons onderwijs”. Anne: “Bedoeling is dat we straks onze visie in het gebouw (locatie Ichthusschool) gaan terugzien. Deze wordt namelijk verbouwd en uitgebreid.” Siep: “Zelfstandige (ict-) werkplekken, een uitgebreide bibliotheek, een goed geoutilleerd handvaardigheidslokaal: we zien het helemaal voor ons!”

 Wat wil je van ‘jezelf’ meenemen naar de nieuwe school?

Anne: “Die vraag heb ik ook aan onze ouders gesteld. Ouders vinden onze school laagdrempelig. Als er iets is kunnen ze gemakkelijk bij ons terecht. Ook onze ondersteuning naar kinderen wordt erg gewaardeerd. Of ze nu minder of juist meer kunnen. Trots ben ik ook op de betrokkenheid van ouders, die doen heel veel voor onze school.” Siep: “Ik herken veel in wat Anne zegt. Eigenlijk hebben we heel veel met elkaar gemeen. Laatst kreeg ik van ouders terug dat ze ons ‘luisterend oor’, naar kinderen toe waarderen. Dat is mooi om te horen. Verder ben ik trots op mijn team. Op de manier waarop ze met hun vak omgaan, maar ook op de manier waarop ze elkaar helpen en aanvullen”.

Hebben jullie gouden tips voor toekomstige fusiescholen?

Anne: “Een fusie, zoals in onze situatie, is zowel voor kinderen als voor medewerkers een mooie kans.” Siep: “Een kleine school maakt je kwetsbaar. Je moet als leerkracht van alle markten thuis zijn. Als we straks met meer collega’s zijn kunnen we de taken beter verdelen en ons meer gaan specialiseren.” Anne: “Belangrijk is dat je de mensen meeneemt in het proces en naar elkaar luistert. En ook dat je het eerlijk aangeeft als je iets niet wilt. Dan kun je samen naar een oplossing zoeken. Durf te luisteren, daar draait het allemaal om!”