Naar persoonlijk en boeiend onderwijs in Zuidwolde

Basisschool ’t Groenland is de eerste samenwerkingsschool binnen het schoolbestuur VCPO Noord-Groningen. Per 1 augustus 2016 fuseerde cbs De Akker met obs Venhuisschool (schoolbestuur Marenland).De school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst en sociale of etnische achtergrond. Vanaf dit schooljaar is de school gehuisvest aan de Schoolstraat 8 in Zuidwolde. In augustus 2018 hopen we dat ons nieuwe schoolgebouw klaar is. Voor ’t Groenland betekent de nieuwe huisvesting een prachtige kans om de gewenste vernieuwing in het onderwijs door te voeren. Wat overigens niet wil zeggen dat er nu geen sprake is van vernieuwing! Maar het huidige gebouw biedt nu eenmaal beperkingen als het gaat om zelfstandig werken en gepersonaliseerd onderwijs. Met de nieuwe huisvesting aan de horizon, onderzoeken we of het onderwijs nog meer gepersonaliseerd kan worden. We proberen om ieder kind te laten ontdekken wat leuk is om te doen en waar hij of zij goed in is. Datzelfde geldt voor het team. Meer gebruikmaken van elkaars talenten en expertise is de ambitie. Het team van basisschool ’t Groenland wil kinderen goed voorbereiden op de nieuwe ‘lerende economie’ vanuit vrijheid, zelfstandigheid, dragen van eigen verantwoordelijkheid, samenwerking, open houding en de 21e eeuwse vaardigheden.

De school vormt een ontmoetingsplaats, een kloppend hart, voor het dorp. We willen deze positie versterken en uitbouwen. ’t Groenland streeft daarom naar een geïntegreerde kindvoorziening waar het kindbelang voorop staat. Daarbij worden ook de collega’s van kinderopvangorganisatie Kids2b betrokken. Immers, de doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar biedt kansen om een breed aanbod neer te zetten.

Kortom: basisschool ’t Groenland gaat voor een flexibele kindvoorziening, met veel mogelijkheden voor persoonlijk en boeiend onderwijs!

Marloes Mertens

Directeur basisschool ‘t Groenland