Nieuwsbrief voorgenomen fusie – juni 2022

De schoolbesturen Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen hebben het voornemen om te gaan fuseren. We houden u regelmatig op de hoogte via nieuwsbrieven. In deze 3e nieuwsbrief kunt u lezen over:

  1. Welke stappen zijn de afgelopen periode gezet
  2. Hoe en wanneer wordt nu besloten dat de fusie inderdaad gaat plaatsvinden?
  3. Samenwerking met kinderopvang wordt concreet
  4. Uitnodiging online informatiesessie