Onderdendam denkt na over alternatief plan

Cbs De Haven in Onderdendam heeft de mogelijkheid gekregen om na te denken over een alternatief plan om de school in het dorp te behouden.

De mr organiseerde in oktober van dit jaar een bijeenkomst voor het team, ouders en dorpsbewoners om te brainstormen over ideeën. Een zeer geslaagde avond, waarop duidelijk werd dat iedereen zeer gemotiveerd is om er een succes van te maken! Inmiddels zijn er twee werkgroepen geformeerd die onder leiding van de mr en ondersteund door een externe procesbegeleider verdere ideeën opdoen en uitwerken.

De ene werkgroep denkt na over een passend eigentijds onderwijsconcept. Doel is om een concept te ontwikkelen waar de school langere tijd mee vooruit kan (duurzaam is) en waarmee de onderwijskwaliteit ook op de langere termijn gewaarborgd kan worden. De werkgroep heeft ondertussen al veel ideeën opgedaan, onder andere door diverse scholen te bezoeken met unieke onderwijsconcepten. De andere werkgroep denkt na over de ‘vormgeving’ van het schoolgebouw en de financiering ervan. Een zeer ‘out of the box’ denkende club mensen. We moeten dan ook niet gek opkijken als ze het idee van ‘schoolgebouw’ helemaal loslaten. Beide werkgroepen doen een voorstel naar de mr. De mr maakt het eindrapport en zal deze in januari presenteren aan het bestuur.