Onderzoek naar samenwerkingsvorm besturen

Op dit moment onderzoeken we welke samenwerkingsvorm tussen beide besturen het spreidingsplan het beste kan ondersteunen. Aan Van Beekveld & Terpstra is gevraagd de verschillende juridische mogelijkheden, met de voors en tegens, in kaart te brengen. Deze zijn inmiddels gepresenteerd en besproken met de interne toezichthouders. Binnenkort volgen de gesprekken met de andere geledingen.

Samenwerking tussen besturen is nog best een ingewikkelde zaak als je kijkt naar de verschillen die moeten worden overbrugd en de mogelijkheden die bestaande wetgeving daar op dit moment voor biedt. Samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs is bijvoorbeeld aan allerlei regels gebonden. Dat is lastig voor krimpregio’s en daar is de politiek inmiddels ook van doordrongen. Dit soort zaken komen dan ook regelmatig in de Tweede Kamer aan de orde. In december willen we met een voorstel komen voor een samenwerkingsvorm. Een die het beste bij ons past en ook (juridisch) haalbaar lijkt.