Afspraken/stand van zaken naar aanleiding van gesprekken op de scholen

Er worden naar aanleiding van de gesprekken op de scholen over ‘Toekomstscenario II’ veel vragen gesteld, suggesties gedaan en initiatieven genomen. We geven in grote lijnen, met enkele voorbeelden, de stand van zaken weer.

Beste plek fusieschool

Op een aantal scholen is men bezig te onderzoeken wat de beste plek is voor de fusieschool. Neem bijvoorbeeld obs De Wierde in Adorp en cbs De Meander in Sauwerd. De mr’en van beide scholen zetten een enquête uit onder ouders met vragen over wat zij zouden doen bij keuze voor Adorp dan wel Sauwerd.

Keuze andere fusiepartner

Sommige mr’en/ouders zien liever dat de school fuseert met een andere school dan voorgesteld in ‘Toekomstscenario II’. Neem bijvoorbeeld obs De Schutsluis in Oldenzijl. Ouders zien obs Roodschoul in Roodeschool niet als de meest logische fusiepartner. Ze willen in gesprek over andere mogelijkheden.

Meerdere scenario’s mogelijk

Een aantal mr’en/ouders brengt verschillende toekomstscenario’s voor hun school in kaart en geeft de bestuurders aan de hand van de vijf criteria voor scholenspreiding een advies. De mr van cbs H. de Cock bijvoorbeeld ziet de volgende scenario’s voor zich: a) H. de Cock zelfstandig verder laten gaan, b) verder gaan als samenwerkingsschool, c) zelfstandig verder gaan in een coöperatie, d) de geplande nieuwbouw van gemeente De Marne niet uitvoeren in Leens, maar in Ulrum. De bestuurders nemen de adviezen mee bij het definitief maken van de plannen.

Fusie later plannen

Enkele scholen maken zich zorgen over de planning van de scholenfusie. In ‘Toekomstscenario II’ is bijvoorbeeld voorgesteld om cbs Ichthusschool en obs Solte Campe in augustus 2015 te laten fuseren tot een samenwerkingsschool. Sommigen vinden dit te snel: “We hebben elkaar nog niet eens ontmoet. Een jaar later lijkt ons wellicht beter haalbaar.”

Prognoses vergelijken met andere prognoses

Op veel scholen (waaronder bijvoorbeeld in Zandeweer) komen vragen met betrekking tot de prognoses: “Kloppen ze voor onze specifieke situatie?”, “Zijn er nog andere prognosecijfers die we ernaast kunnen leggen?”. Daarom hebben we besloten om de prognosecijfers uit het rapport ‘Toekomstscenario II’ te vergelijken met andere prognosecijfers. Deze zullen we meenemen bij het definitief maken van ons plan.

Zelfstandig verder gaan

Enkele scholen, bijvoorbeeld obs De Getijden in Pieterburen, onderzoeken hoe zij de school zelf overeind kunnen houden. Dit zijn ouders die niet willen dat de laatste (kleine) school uit het dorp verdwijnt. Wij ondersteunen ze door het geven van kennis en inzicht. 

Financiën in kaart voor oude en nieuwe situatie

Op veel scholen komen vragen over de financiën naar voren. Hoe ziet het financiële plaatje eruit als we alles bij het oude houden en hoe bij het voorstel zoals beschreven in ‘Toekomstscenario II’? Besloten is dat we voor beide situaties een meerjarenbegroting maken en deze, wanneer gewenst, ter inzage aanbieden. We kiezen voor openheid over bedragen en andere cijfers.

Betrokken zijn bij proces van samenvoeging

Veel ouders geven aan meegenomen te willen worden in het proces van samenvoeging. Ze willen bijvoorbeeld meedenken over hoe onderwijs en identiteit worden vormgegeven in de toekomstige school. “Neem de tijd voor dit proces“, wordt als advies meegegeven.