Bestuurders in gesprek met gemeenteraden

In november bezochten we de raden van drie betrokken gemeenten. Om antwoord te geven op vragen en om te horen hoe we in ons voorstel meer kunnen aansluiten bij de gemeentelijke visies.

Dat werd door de raden gewaardeerd: “Over heel veel onderwijszaken gaan wij niet. Maar wel over het welzijn van de kinderen en daar moeten we elkaar in vinden.” Raadsleden en wethouders waren vooral benieuwd naar de gesprekken die we hebben gevoerd met ‘hun burgers’: “Hoe staan de mensen tegenover Toekomstscenario II?” “Wat hebben de gesprekken opgeleverd?” Enkele raadsleden gaven, voor een betere aansluiting bij de gemeentelijke visie, hun wensen voor toekomstscenario III aan. Het was goed om te constateren dat de raden onze plannen over het algemeen steunen. Want ook hun support maakt het voor ons gemakkelijker om verdere stappen te zetten.