Cbs H. de Cockschool doet onderzoek naar behoud school

Een actieve groep van mr-leden en ouders van cbs H. de Cockschool heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de school in Ulrum te behouden.

De resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd aan de bestuurder van VCPO Noord-Groningen. De bestuurder heeft de resultaten bekeken en geconcludeerd dat de argumenten, samen met de prognoses, voldoen aan de criteria die in de toekomstscenario’s zijn genoemd. Aanleiding om de school in Ulrum een kans te geven. Ook de (onverwachte) groei die de school het afgelopen jaar heeft doorgemaakt (door de fusie van obs Akkerwinde in Ulrum met obs Lydinge in Leens) is medebepalend geweest bij het maken van deze keuze.