De Zoutkamperril, samen de handen uit de mouwen

Sinds schooljaar 2018-2019 heeft Zoutkamp één basisschool: samenwerkingsschool De Zoutkamperril. De school ontstond uit een fusie tussen obs Solte Campe en cbs de Ichthusschool. Nu, ruim een jaar later, is het ‘wij-zij gevoel’ helemaal weg. Het motto ‘Altijd in beweging, altijd in ontwikkeling’ wordt volop nageleefd. Lucretia van der Wal (directeur), Lisa Nicolai (lid MR) en Saskia Hollemans (leerkracht groep 8) vertellen over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

“Illustratief voor het feit dat het wij-zij gevoel echt weg is, is het besluit van de MR om van acht leden naar vier leden te gaan”, vertelt Lisa. “Voorheen zaten er twee MR’en met elkaar te vergaderen, nu hebben we er echt één. De focus ligt allang niet meer op het samengaan, maar op de verdere ontwikkeling van het onderwijs.”

Het gebouw

De Zoutkamperril is, samen met de peuteropvang, gehuisvest in de voormalige Ichthusschool. Het gebouw werd eerst grondig verbouwd en uitgebreid met extra lokalen en een grote hal. In de hal zit de bibliotheek en er zijn extra werkplekken gemaakt. Opvallend zijn de grote tafeltennistafel en het voetbalspel. “Dat was een wens van de kinderen”, vertelt Lucretia. Naast de school zijn moestuintjes, waar kinderen hun eigen groente en fruit kweken. Het plein is nog niet helemaal af. Er komen nog meer speeltoestellen waar kinderen over mee mogen denken. Voorwaarde is dat het beweging uitlokt. Volgend schooljaar wordt er ook buitenschoolse opvang gerealiseerd.

Onderwijs dat past

“Bij de vormgeving van het onderwijs is gekeken naar wat we van beide scholen konden meenemen”, vertelt Saskia. “Daar waren we het snel over eens. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we zoveel mogelijk aansluiten bij het niveau van kinderen. Daarom kozen we bij rekenen voor Snappet en werken we met begrijpend lezen groepsdoorbrekend.” Lucretia: ”We zijn nu bezig om te kijken hoe we kunnen aansluiten bij hoe kinderen het beste leren. Bewegend leren is daar onderdeel van. Op het rekenveld op het plein doen we bijvoorbeeld regelmatig rekenspelletjes. Een groepje kinderen uit de bovenbouw gaat regelmatig naar de klusklas. Daar leren ze bijvoorbeeld rekenen door praktische klussen te doen. Zo leren zij gemakkelijker.”

Gezondheid en beweging

Gezondheid en beweging is een belangrijk thema op de Zoutkamperril. Samen met een B-fit coach is een plan van aanpak bedacht om gezond gedrag en beweging van kinderen te stimuleren. Er gebeurt van alles. Kinderen krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht. Sportverenigingen verzorgen clinics op de school, zodat kinderen kennis kunnen maken met verschillende sporten. Het Huis voor de Sport Groningen organiseert na schooltijd diverse beweegactiviteiten. Kinderen krijgen schoolfruit. De in de moestuintjes gekweekte groente wordt natuurlijk geproefd en er wordt meegedaan aan het project ‘Ik eet het beter’. En als er zich onverwacht andere passende activiteiten aandienen, dan worden die ook opgepakt. Saskia: “Laatst organiseerden we een sponsorloop om geld in te zamelen voor dorpsgenoten die mee wilden doen aan Alpe d’HuZes. De kinderen haalden bijna € 5000 op!”

Levensbeschouwelijke vorming

De identiteitscommissie formuleerde een aanpak voor de levensbeschouwelijke vorming. “Belangrijk uitgangspunt is dat kinderen les krijgen over de leer, dus niet in de leer”, vertelt Lucretia. “We willen kinderen niets opdringen, ze moeten daarin later zelf hun keuze maken.” Elke dag wordt er les gegeven uit de methode Trefwoord. Kinderen denken aan de hand van een bijbelverhaal, spiegelverhaal of gedicht na over belangrijke levensvragen. Daarnaast kunnen kinderen het vak HVO of GVO volgen. Dat wordt gegeven door vakleerkrachten. Lucretia: “Je ziet nu de eerste verschuivingen plaatsvinden. Dat kinderen met een christelijke achtergrond het vak HVO kiezen of andersom.” Saskia: “Laatst wilde een kind met een niet-christelijke achtergrond meedoen met een activiteit in de kerk. Dat vonden de ouders best wel lastig. We vertellen dat het hun keuze is en hoe wij daar in staan.” Lisa: “Ook hier zijn we nog steeds mee in ontwikkeling. Belangrijk is dat we blijven luisteren naar wat ouders willen.”

Binding met ouders en het dorp

Bijzonder op de Zoutkamperril is het laagdrempelige contact met ouders. Lucretia: “We betrekken ze overal bij en met het digitale ouderportaal ‘Social schools’ gaat dat ook gemakkelijk. Ook is er een stevige binding met het dorp. Laatst werden we gevraagd om mee te doen aan de herdenking van de afsluiting van de Lauwerszee. Het was erg kort dag, maar door samen de handen uit de mouwen te steken lukt dat. Die hands-on-mentaliteit, dat is iets wat ons typeert. Dat weten ze in het dorp inmiddels ook.” Saskia: “Het dorp steekt ook voor ons de handen uit de mouwen. Laatst was het net van de pannakooi kapot. Dan belt er iemand om te vertellen dat hij een visnet over heeft en dat komt bevestigen. Dat is toch mooi.”