In De Tirrel doet iedereen ertoe

In Winsum wordt hard gewerkt aan het realiseren van het gebouw De Tirrel. Hierin worden in 2022 onder andere cbs De Piramiden, obs Tiggeldobbe en zorginstelling De Twaalf Hoven gehuisvest. Voor de initiatiefnemers is het veel meer dan alleen het delen van een gebouw of terrein. De Tirrel wordt een plek waar ontmoeten, verbinden en verrijken centraal staan. Waar mensen van verschillende leeftijden en in verschillende situaties elkaar zien, met elkaar in contact komen en met en van elkaar leren. Samen leven is er een vanzelfsprekendheid en iedereen doet ertoe. Jaap Rosema (directeur van onder andere De Tiggeldobbe) en Siep Smidts (directeur De Piramiden) vertellen hoe zij deze visie handen en voeten geven.

De visie als uitgangspunt

Jaap en Siep zijn op alle fronten bij de vormgeving van de visie betrokken. Want, zo zeggen beiden: de visie is de basis voor dit gebouw en de mensen die daar gaan wonen, sporten en werken. Naast de drie partners die dit project dragen, zal ook de sport, de buurt en de kinderopvang er een plaats gaan krijgen. Maar er is meer. Ook andere (commerciële of dienstverlenende) partijen kunnen zich aansluiten, mits het past bij de visie. “Het gaat ons om het belang van alle bewoners en mensen die gebruik gaan maken van dit duurzame, gasloze gebouw.” De beide heren zijn door het project bij elkaar kind aan huis en weten wat ze aan elkaar hebben. Ze opereren als één man en hebben vertrouwen in elkaar. Siep: “We blijven twee aparte scholen met een eigen identiteit. Maar door onze intensieve samenwerking voelt het allang niet meer als ‘wij en zij’.” De scholen zijn alvast begonnen met het organiseren van gezamenlijke activiteiten met De Twaalf Hoven. Daardoor groeien de drie partijen steeds meer naar elkaar toe.

Gezamenlijke activiteiten

“Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld een gezamenlijke workshop schilderen”, vertelt Siep. “Mooi was dat tijdens het schilderen de kinderen naar de ouderen toeliepen om te vragen of ze misschien konden helpen.” Jaap: “Tijdens de tentoonstelling van de schilderijen pakten een paar kinderen spontaan een rolstoel om ze samen met de ouderen te bekijken. Een prachtig voorbeeld van samen leren leven.” Siep: “Met Koningsdag zouden de ouderen bij ons komen om het dansje van het Koningsspelenlied te zien. Maar dat ging niet door omdat het te koud voor ze was. Dan zie je de kinderen denken: ‘Ouderen hebben het dus sneller koud’. Dat is een leerervaring.” Jaap: “We zijn voor volgend schooljaar alweer een nieuwe planning van gezamenlijke activiteiten aan het maken. We gaan schilderen, zingen, pannenkoeken bakken en …”, fantaseert hij verder, “wat zou het toch mooi zijn als we straks met de groente uit de moestuin samen groentesoep gaan bereiden.”

De samenwerkingspartners

Siep: “Momenteel voeren we gesprekken met bedrijven en organisatie die belangstelling hebben om in ons gebouw te komen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het Centrum voor Jeugd en Gezin of logopedie. Voor ouders is het heel prettig als dat allemaal bij elkaar zit.” Jaap: “Ook zijn we in gesprek met de mbo-opleidingen van ROC Menso Alting, Noorderpoort en het Alfacollege. Leerlingen van diverse niveaus kunnen bijvoorbeeld stage lopen in het restaurant. Idee is dat de bewoners van De Twaalf Hoven en kinderen, maar ook buurtbewoners, daar straks voor weinig geld kunnen eten.” Voor het groenonderhoud in het park rondom het gebouw wordt contact gezocht met sociale werkvoorziening Ability. Jaap: “Het zijn doelgroepen die veelal moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Wij willen ze kansen bieden. Ook de mensen uit deze doelgroepen doen ertoe.”

Technische snufjes

Op De Twaalf Hoven wordt onderzocht hoe technologie kan worden ingezet om de kwaliteit van leven van bewoners met dementie te verbeteren. Siep en Jaap kijken of dit ook bruikbaar is voor kinderen. Siep: “Wat is bijvoorbeeld de invloed van gebruik van licht op bewoners en kinderen? Hoe wordt dat ervaren?” Jaap: “Technologie kan de beleving van de omgeving van zowel kinderen als ouderen verbeteren. Op De Twaalf Hoven wordt op dit moment al gebruikgemaakt van ontspanningstechnologie. Denk bijvoorbeeld aan De Tovertafel, een ‘tafel’ met interactieve spelletjes voor jong en oud. “Die hebben onze kinderen al gevonden”, lacht Siep. Een optie is om ook op het plein technologie te gebruiken, waar jong en oud van kan profiteren en mee kan spelen. Jaap: “Daar kan de buurt ook weer gebruik van maken. Op deze wijze is de buurt meer betrokken bij De Tirrel.”

Samen

Beide heren zijn erg enthousiast over dit project. En dat niet alleen. Ze zijn ook zeer te spreken over de samenwerking. Ze trekken samen op, en leren en delen veel van en met elkaar. Daarbij is het zeker een proces waar vertrouwen in elkaar belangrijk is. Jaap: ”Door iemand die laatst voor het eerst in een werkgroep verscheen werd de vraag gesteld waar de andere vertegenwoordiger van de school was. We waren er wel allebei, maar er was geen verschil in wat we naar voren brachten. Siep: “Dat klopt. Het gaat ons om het onderwijs en niet om de scholen afzonderlijk.”