Informatiebijeenkomst TIII: (g)mr’en L&E

Op 12 februari werden de gmr en mr’en van L&E geïnformeerd over de achtergrond en besluitvorming rond ‘Toekomstscenario III’.

Er was een ruime opkomst van geïnteresseerden. Harm Klifman van Van Beekveld & Terpstra vertelde over de totstandkoming van ‘Toekomstscenario III’ (proces en criteria), de logica van besluitvorming door de bestuurders en de te volgen procedures rond instemming en advies. Met betrekking tot de criteria waren er onder meer vragen over de ondergrens van 80 leerlingen (wat is de wetenschappelijk bewezen grens?) en in hoeverre de andere criteria hard te maken zijn. In zijn reactie gaf Harm Klifman aan dat het hier niet om wetenschappelijk bewezen criteria gaat, maar om (ondersteund door onderzoek) beleidskeuzes van de bestuurders.

Met betrekking tot de besluitvorming werd onder meer gevraagd waarom de bestuurders in Leens niet voor een samenwerkingsschool hebben gekozen. Dezelfde vraag werd gesteld voor de scholen in Rasquert en Baflo. De mr’en gaven aan dit een gemiste kans te vinden. Met betrekking tot de te volgen procedures waren er vragen over de snelheid waarvoor een aantal scholen zich geplaatst zien. Zij moeten voor 1 augustus 2015 fuseren, terwijl aan de (g)mr’en nog om instemming moet worden gevraagd. Ook werden er vragen gesteld over hoe een geschillencommissie functioneert en aan welke aandachtspunten een geschillencommissie prioriteit geeft. Alle vragen die nog verder onder de gmr- en mr-leden leven, worden door de gmr geïnventariseerd en aan de sectordirecteur doorgegeven.