Informatiebijeenkomst TIII: medewerkers L&E

Op 5 februari was er een bijeenkomst over ‘Toekomstscenario III’ voor het personeel van L&E. Harm Krol gaf allereerst een toelichting op de plannen.

Hij gaf onder andere aan dat L&E de komende jaren het aantal leerlingen met 185 ziet afnemen en dat ‘Toekomstscenario III’ het antwoord is op de te verwachten krimp. Daarnaast praatte hij het personeel bij over wat er omtrent de realisatie van ‘Toekomstscenario III’ op dit moment allemaal speelt.

De vragen van de medewerkers waren vooral gericht op wat ‘Toekomstscenario III’ concreet inhoudt voor het personeel. “Wat betekent dit voor mijn baan?” “Wat zijn de spelregels als alle medewerkers van de te fuseren scholen voor de fusieschool kiezen?” “Ik heb een vaste baan, maar kan ik dan toch zomaar in de vervangingspool komen?” Op dit moment zijn op deze vragen nog geen concrete antwoorden te geven, omdat L&E (zo mogelijk in samenwerking met VCPO) dit nog aan het uitwerken is. Zo is L&E momenteel de meerjarenbestuursformatie in kaart aan het brengen, zodat helder inzicht ontstaat in de omvang van de (mogelijke) personele consequenties in de komende jaren. Harm Krol gaf aan dat hij via een interne nieuwsbrief (een keer in de twee weken) de medewerkers op de hoogte wil houden van ontwikkelingen op dit gebied en hierin ook vragen wil beantwoorden die er leven (lees voor verdere uitleg ‘Vragen en antwoorden n.a.v. de personeels- en (g)mr-bijeenkomsten’ en ‘Start Regionaal Transfer Centrum Groningen’).