Informatiebijeenkomst TIII: medewerkers VCPO

Op 9 februari werd het personeel van VCPO bijgepraat over ‘Toekomstscenario III’ en de betekenis ervan voor het personeel.

Harm Klifman van Van Beekveld &Terpstra gaf allereerst een korte toelichting op de totstandkoming (het proces en de criteria) van het spreidingsplan. Vervolgens gaf Simon van der Wal in grote lijnen de betekenis ervan weer voor het personeel. Er waren veel vragen over de werkgelegenheid in de toekomst en de wijze waarop het bestuur omgaat met afvloeiing. Gerard Weitenberg (P&O, VCPO) vertelde in dit kader over de ontwikkeling van een Regionaal Transfer Centrum Groningen (lees voor verdere uitleg ‘Vragen en antwoorden n.a.v. de personeels- en (g)mr-bijeenkomsten’ en ‘Start Regionaal Transfer Centrum Groningen’).