Kleine Scholen Coöperatie: stand van zaken

Op een aantal scholen wordt door ouders/mr’en onderzocht of zij hun school bij een Kleine Scholen Coöperatie (KSC) kunnen onderbrengen. Daarom hierbij de laatste stand van zaken over de juridische haalbaarheid.

De regering heeft advies ingewonnen bij het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over de mogelijkheid een kleine school onder te brengen in een KSC. De NCOR concludeerde op 27 oktober 2014 het volgende:

  • Een coöperatie is geen geschikte rechtsfiguur als bevoegd gezag van scholen.
  • Sluiting of overdracht van een school ligt in de eerste plaats bij het bevoegd gezag. Het is dus aan het schoolbestuur om dit te doen.
  • Het wettelijke experimenteerartikel (art 176K WPO) biedt onvoldoende grondslag om de KSC bij wijze van experiment verruimde bekostiging te geven. Een experiment buiten de bekostigingsregels om is dan ook niet mogelijk.

Op basis van de conclusies van de NCOR lijkt het onderbrengen van een kleine school in een coöperatie daarom vooralsnog niet haalbaar. Zie voor het rapport en de aanbiedingsbrief: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/10/01/cooperatie-van-kleine-scholen.html