Nieuwbouw en fusie in Leens

Na de zomervakantie is het zover, dan trekken obs Lydinge, cbs De Regenboog en Stichting Kinderopvang Waddenkind in een prachtig nieuw gebouw. Het nieuwe kindcentrum is gevestigd in het centrum van Leens, tegen het gemeentehuis aan. Over een jaar, in augustus 2020, zetten cbs De Regenboog en obs Lydinge een volgende bijzondere stap. Dan gaan ze fuseren en worden ze een samenwerkingsschool. In gesprek met Petra van der Molen (directeur Lydinge) en Hester Elsinga (interim directeur De Regenboog) over het nieuwbouw- en fusieproces.

Kop-hals-rompboerderij

“Het gebouw is ontworpen door dezelfde architect als die van het gemeentehuis”, vertellen Hester en Petra. Het kindcentrum en het gemeentehuis vormen samen één geheel. Het is alsof je een kop-hals-rompboerderij binnenstapt. De natuurlijke tinten, het gebruik van hout en de natuurlijke speeltuin rondom versterken dat gevoel. In het nieuwe voorhuis worden de beide scholen gevestigd. De opvang komt in het oudere deel van de boerderij. Beneden zijn de lokalen van de kleuters te vinden en boven die van de midden- en bovenbouw. Samenwerken gaat daardoor heel gemakkelijk. Als buitenstaander zie je dan ook nauwelijks dat het twee verschillende scholen zijn. Er is één personeelskamer, één keuken en beide scholen hebben hetzelfde meubilair. Bij de fusie hoeft er dan ook niets te veranderen aan het gebouw.

Van samenwerken naar fusie

Petra: “Ik ben hier drie jaar geleden komen werken. Het was toen al duidelijk dat er een nieuw kindcentrum voor de drie partners zou komen. Daar was iedereen blij mee. Van fusie was toen nog geen sprake. Qua leerlingenaantal is dat ook niet noodzakelijk. Toen eind vorig jaar de bouwplannen klaar waren en er begonnen werd met de bouw, organiseerden de beide MR’en een gezamenlijke informatieavond voor ouders. Zij kregen de vraag voorgelegd wat de beide scholen, nu ze in één gebouw kwamen, samen zouden kunnen doen. Het antwoord was heel verrassend en positief: “We willen het beste onderwijs voor de kinderen in Leens. Doe zoveel mogelijk samen, want samen ben je sterker. Maar zorg er wel voor dat beide identiteiten er een plek krijgen. Iedereen moet zich er thuisvoelen.” Hester: “Mooi is dat ouders het graag willen, terwijl het niet per se hoeft. Dat is vrij uniek.”

Vormgeving identiteit en onderwijsconcept

Petra: “We hebben een jaar de tijd om onze samenwerkingsschool vorm te geven. Ondertussen kunnen we al veel samen doen en dingen bij elkaar afkijken. Onze scholen en de peuteropvang werken allemaal al volgens de Vreedzame School, een aanpak om kinderen te leren omgaan met elkaar. Dit proces is in het kader van de toekomstige samenwerking al eerder in gang gezet.” Hester: “We beginnen straks met het formuleren van een gezamenlijke visie. Van daaruit gaan we kijken hoe we ons onderwijs gaan inrichten. Natuurlijk moeten we een goede vorm vinden om recht te doen aan beide identiteiten. Maar vele scholen zijn ons daarin al voorgegaan, daar maken we gebruik van. Mooi is dat een externe ons daarbij komt helpen.” Hester heeft zojuist te horen gekregen dat ze nog een jaar langer als interim directeur op De Regenboog mag blijven. Daar zijn de beide directeuren blij mee. Petra: “We zijn dit proces samen ingestapt, nu willen we het ook graag samen afmaken.”