Nieuwe sectordirecteur primair onderwijs Lauwers en Eems

In juni van dit jaar nam Harm Krol de functie van sectordirecteur primair onderwijs van L&E over van Annemarie Machielsen. Aanvankelijk was hij haar waarnemer. Inmiddels is hij haar opvolger ad interim. Harm Krol heeft een eigen bureau en is (o.a.) werkzaam als organisatieadviseur, coach en interimmanager. Bedoeling is dat hij voor langere tijd de functie van sectordirecteur op zich neemt en (mede) het traject ‘scholenspreiding’ in goede banen leidt.

Een aantal mr’en en ouders zal hem ongetwijfeld al tijdens de gesprekken op de scholen over ‘Toekomstscenario II’ zijn tegengekomen. We kunnen Harm typeren als ‘verbinder’ oftewel ‘iemand die mensen en partijen bij elkaar brengt’. Dit vanuit zijn visie dat het serieus nemen van ‘waarden’ en ‘verbinding’ altijd het vertrekpunt is voor het versterken van de organisatiekracht. Niet alleen binnen L&E, maar ook tijdens de gesprekken op de scholen over ‘Toekomstscenario II’, werkt hij vanuit deze visie. Dit door te luisteren, door mensen inzicht te geven in de situatie en sparringpartner te zijn. Dat is ook iets wat hij het allerliefste doet. “Want”, zegt hij; “juist omdat er soms een spanningsveld zit tussen verschillende belangen, voel ik me op deze plek als een vis in het water.”