Obs Onnema en obs De Schutsluis onderzoeken haalbaarheid fusie

Een grote groep ouders en betrokkenen van obs Onnema en obs De Schutsluis vroeg zich af of een fusie tussen beide scholen haalbaar is. L&E stelde een projectgroep samen met de opdracht onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het vormen van één daltonschool in Zandeweer.

De projectgroep heeft op 10 december een tussenrapportage overhandigd aan het bestuur van L&E. Het bestuur heeft het rapport bestudeerd en meegenomen bij het definitief maken van het voorstel. U leest erover in ‘Toekomstscenario III’