Plan behoud school in Garnwerd krijgt kans

Na de zomer is in Garnwerd het projectteam Nieuwe Akkers – met o.a. teamleden van de school, leden van de dorpsvereniging en ouders – van start gegaan met de opdracht de mogelijkheden te verkennen voor het behoud van de school.

Zeven bijeenkomsten met brainstormsessies, discussies, onderzoek en overleg hebben geleid tot een presentatie op woensdag 11 februari op het bestuurskantoor van L&E. Hierin werd de gouden driehoek gepresenteerd die OBS De Kromme Akkers in de toekomst kan borgen: school, dorp en bestuur. Locatiecoördinator Rogier Hilbrandie vertelde over manieren van werken, zoals VierKeerWijzer en Ipad-onderwijs, die het mogelijk maken om ieder kind zijn eigen leerproces te laten doorlopen.

Ben Smit introduceerde vervolgens een nieuwe term: de integratiemaatschappij. Dorp, school, verenigingen, alles is met elkaar verbonden. Het één kan niet zonder de ander. Het plan is om het schoolgebouw open te stellen voor nieuwe gebruikers: verenigingen, ouderen en ondernemers. Een multifunctioneel gebouw, in beheer van het dorp, waar men van 0 tot 100 kan leren en ontmoeten.

Directeur-bestuurder Marianne Volp-Kortenhorst reageerde dat zij alle vertrouwen heeft in deze synergie en dat het plan een hoge geloofwaardigheid heeft vanuit het dorp. Inmiddels zijn school, dorp en L&E de eerste voorbereidingen aan het treffen voor de realisatie ervan. L&E vindt het plan om de volgende redenen kansrijk: ouders, leerkrachten, mr, en dorpsgenoten hebben het plan samen ontwikkeld, het is concreet en onderwijskundig innovatief, er wordt gekozen voor intensieve samenwerking met Ezinge en de projectgroep onderschrijft de criteria van ‘Toekomstscenario III’. Vanuit de tussentijdse evaluaties zal duidelijk worden in hoeverre afgeweken gaat worden van het eerder geschetste plan (fusie obs Kromme Akkers met sws Op Wier in Ezinge per 1 augustus 2017).