Positieve berichten

De GMR-en van Lauwers & Eems en VCPONG vergaderden over de voorgenomen fusie en hebben hun instemming gegeven. De fusie werd deze week ook besproken tijdens de raadsvergadering van gemeente Het Hogeland. Ook zij staan hier positief tegenover, net als de gemeente Westerkwartier.

Lees meer in het bericht van RTV Noord.

Verder met de volgende stap

In mei zullen de leden van de VCPONG tijdens de algemene ledenvergadering stemmen of zij de fusie willen laten doorgaan.

Aris Fickler (directeur-bestuurder van Lauwers & Eems) en Simon van der Wal (directeur-bestuur bij VCPONG) spraken met RTV Noord over de fusie. Ze vertelden wat de voordelen van de fusie zijn. Wilt u er meer van weten? Lees dan het interview.