Prognosecijfers vergeleken

Op veel scholen kwamen het afgelopen half jaar vragen met betrekking tot de prognoses: “Kloppen ze voor onze specifieke situatie?”, “Zijn er nog andere prognosecijfers die we ernaast kunnen leggen?”. Daarom hebben we, naast de prognoses van het Plannings Verband Groningen (PVG), ook de Primos-prognoses van ABF Research opgevraagd.

Omdat het alweer een tijdje geleden was dat we prognoses lieten maken, hebben we daarnaast de prognoses geactualiseerd. De meest recente prognoses van ABF Research zijn gebaseerd op de leerlingentelling van 1 oktober 2013. Voor scholen waar de prognoses voor 2014 sterk afweken van de werkelijke telling op 1 oktober 2014, zijn de prognoses herberekend. In totaal waren dit zeven scholen. Cbs De Borgschool in Winsum en cbs H. de Cockschool in Ulrum zijn bijvoorbeeld tegen de voorspelling in gegroeid, terwijl het leerlingenaantal op cbs De Haven in Onderdendam en obs De Getijden in Pieterburen achterbleef bij de voorspelling. De nieuwe cijfers zijn meegenomen bij het definitief maken van het spreidingsplan. U kunt ze inzien in de bijlage van het rapport ‘Toekomstscenario III’.