Projectgroep Garnwerd onderzoekt alternatieven

L&E heeft aan een groep belanghebbenden van obs Kromme Akkers (die zich sterk maakt voor behoud van de school in het dorp) de opdracht gegeven om (in een projectgroep) na te denken over een alternatief plan om de school ook na 1 augustus 2018 open te houden.

Deze projectgroep wordt voorgezeten door de sectordirecteur PO van L&E. De projectgroep werkt tot na verschijning van ‘Toekomstscenario III’ door en zal uiterlijk 31 januari 2015 haar plan aan de bestuurder van L&E rapporteren.