Toezichthouders in gesprek over samenwerking

Op 24 november kwamen de Toezichthouders van L&E en VCPO samen om met elkaar te praten over bestuurlijke samenwerking.

De Toezichthouders van beide organisaties onderschrijven dat samenwerking tussen de onderwijsaanbieders nodig is. Maar ze vinden het belangrijk dat er, naast het zoeken naar een passende samenwerkingsvorm, ook aandacht wordt besteed aan het leren kennen van elkaars organisatie. Hoe zien bijvoorbeeld de beide organisatiestructuren eruit, hoe is de professionalisering van medewerkers geregeld, welke onderwijsconcepten zijn er en hoe is de cultuur in beide organisaties? Deze nadere kennismaking met elkaars organisatie staat inmiddels ook op onze agenda.