Reacties op ‘Toekomstscenario III’

Op 17 december kwam ‘Toekomstscenario III’, het definitieve voorstel voor de scholenspreiding, uit. In dit laatste scenario zijn voor zover mogelijk de wensen en behoeften van mr’en, ouders en dorpsbewoners meegenomen. Voor sommige scholen zijn de plannen bijgesteld, voor andere scholen zijn de plannen hetzelfde gebleven. Een aantal reacties uit het veld op ‘Toekomstscenario III’.

Blijdschap in Ulrum

Ouders, dorpsbewoners en medewerkers zijn blij dat de school in Ulrum, cbs H.H. de Cock, open blijft. In eerdere scenario’s werd voorgesteld de school te sluiten. Maar onderzoek van mr-leden en ouders toonde, samen met de nieuwste prognoses, aan dat de school toch toekomstmogelijkheden heeft. Ouders en dorpsbewoners zijn zich door deze kans nog meer verantwoordelijk gaan voelen voor de school. Zo is er een netwerk van ouders/dorpsbewoners gevormd die de school gaat helpen bij het onderhoud van de school. Door te werken met één aanspreekpunt weet de school precies wie welke klus kan uitvoeren. Daarnaast zetten ouders/dorpsbewoners zich in op het gebied van pr en denken ze mee over het aantrekkelijker maken van het schoolgebouw.

Obs Onnema en obs De Schutsluis willen aan de slag

Ook in Zandeweer en Oldenzijl is er sprake van opluchting. De fusie van obs Onnema (Zandeweer) en obs De Schutsluis (Oldenzijl) wordt door alle betrokken partijen als een veel betere optie gezien dan de eerdere plannen die er waren. Het nieuwe plan kwam samen met mr’en van beide scholen tot stand. De formele besluitvorming moet nog gaan plaatsvinden. Maar omdat de fusiedatum (1 augustus 2015) al snel dichterbij komt, willen beide scholen het liefst zo snel mogelijk aan de slag met de concrete vormgeving van de nieuwe daltonschool.

H.H. Simonides en obs Roodschoul zetten eerste stappen naar samenwerkingsschool

Cbs H.H. Simonides en obs Roodschoul gaan per 1 augustus 2015 fuseren tot een samenwerkingsschool. Daar is al heel lang draagvlak voor. Daarom zijn de eerste stappen naar de vormgeving ervan al gezet (lees bij ‘Uitgelicht’ het interview met de beide directeuren).

Strijdbaar Den Andel

Anders gaat het bij obs De Holm. Nu ook in ‘Toekomstscenario III’ wordt voorgesteld deze school per 1 januari 2015 te laten fuseren met obs Mathenesse in Baflo, is een groep van ouders/ inwoners van het dorp strijdbaar. De gemeenteraad van Winsum heeft aangegeven zelf geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de school over te nemen. Daarnaast riep de raad schoolbestuur L&E op om de school nog een jaar langer open te houden, om ouders de gelegenheid te geven een alternatief plan te maken. Gezien het kleine en snel afnemende leerlingenaantal op de school, kan het bestuur niet ingaan op de vraag van de gemeente. Ouders zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het voornemen om de school per 1 augustus 2015 te sluiten. 

Teleurstelling in Onderdendam

Ook op cbs De Haven in Onderdendam is er door de mr teleurgesteld gereageerd over het feit dat de laatste school in het dorp per 1 augustus 2015 gaat sluiten. Ook hier ziet het schoolbestuur (VCPO) gezien het zeer geringe aantal kinderen, geen mogelijkheden om de school nog langer verantwoord open te houden. De gemeenteraad van Bedum betreurt het besluit voor het dorp, maar begrijpt de opvatting van het bestuur. Ook zij ziet geen mogelijkheden om de school nog langer open te houden. Ouders met kinderen op cbs De Haven zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit.