Regiobijeenkomst Onderwijs en Krimp

Op de valreep voor de zomervakantie organiseerde de Commissie Jeugdzaken van Dorpsvereniging Garnwerd e.o. een bijeenkomst over ‘Onderwijs en Krimp’. In een volle Doorrit in Garnwerd verzamelden zich op 1 juli meer dan 150 geïnteresseerden (waaronder de bestuurders van L&E en VCPO Noord-Groningen) om kennis op te doen, samenwerking te zoeken en in gesprek te gaan over wat dorpsbewoners zelf kunnen doen om invloed te hebben op goed onderwijs in hun dorp.

Een zestal ervaringsdeskundigen deelde hun visie en kennis en ging in op vragen van het publiek. Er werd onder andere ingegaan op de wet- en regelgeving op dit gebied, op de voors en tegens van de kleine school en eventuele mogelijkheden om de (kleine) school in het dorp toch open te houden. Een positieve avond, die ervoor zorgde dat we tijdens de gesprekken op de scholen goed voorbereid met elkaar in gesprek konden gaan. De conclusie van de avond was dat de dialoog tussen ouders, gemeente en schoolbestuur nodig is. Want dan alleen kun je maatwerk bieden. Ook wij willen dat graag en hopen dit de komende maanden met elkaar te bereiken.

De sprekers van de avond waren Mini Schouten (School aan Zet), Bouwien Rutten (Stichting Behoud Kleine Scholen), Thijs Rutten (bestuurder scholenkoepel Limburg), Cees van Mourik (Kleine Scholen Coöoperatie), Loes Ypma (Tweede Kamerlid PvdA primair onderwijs) en Harry Swarts (programmamanager primair onderwijs bij Ministerie van OCW). Hun verhaal is te lezen in het verslag van deze avond. Kijk daarvoor op www.debesteschoolvoorgarnwerd.nl.