Samenwonen in de Marciaborg in Baflo

Sinds september 2018 zitten de scholen cbs Ichthus en obs Noordewier in Baflo-Rasquert, samen met kinderopvang Kids2b, in een prachtig nieuw gebouw: de Marciaborg. Al vanaf de bouw was er de intentie om dingen samen te doen. Hoe staat het er na een jaar samenwonen voor? In gesprek met Sineke Sietsema (directeur Noordewier) en Tietia van Houten (directeur Ichthus) over hun samenwerking.

Samen inrichten

Met de voorbereidings- en ontwerpfase van het gebouw begon ook de samenwerking tussen beide directeuren. “Dat verliep heel soepel”, vertellen Sineke en Tietia. Over de inrichting van het gebouw waren ze het ook snel eens: ”We wilden allebei hetzelfde.” Het is dan ook bijna niet te zien waar welke school in het gebouw zit. De kleuren van de vloeren verschillen en de vormpjes van het meubilair zijn een beetje anders, maar de materialen zijn identiek. Daardoor oogt het als een geheel. Bijzonder is de functionaliteit van het gebouw. Elk lokaal heeft dubbele deuren die in verbinding staan met een leerplein. Ruimten kunnen samen en apart worden gebruikt. De kinderen kunnen overal zitten, omdat het meubilair flexibel in te stellen is en ‘eigen’ laatjes gemakkelijk in een kast of onder een tafel kunnen worden geschoven. Van de ramen tussen de hal en de lokalen zijn vitrinekasten gemaakt en elk lokaal heeft een mooie hoge kast. De Marciaraad, de gezamenlijke leerlingenraad van beide scholen, denkt momenteel mee over de verdere inrichting van het plein. Naast de Marciaborg komt het Marciapark. Sineke en Tietia denken ook daarbij mee over de inrichting.

 Samenwonen

Na een jaar samenwonen is er meer binding ontstaan in het dorp, stellen beide directeuren. Het wij-zij gevoel vervaagt. De Marciaborg is de ontmoetingsplek van het dorp geworden, waar mensen elkaar leren kennen. Dat komt ook door de sporthal ernaast, waar zowel de scholen als de sportverenigingen in het dorp gebruik van maken. Sineke: “Natuurlijk was het samenwonen in het begin even wennen. Je zit in elkaars leefruimte. Praktische en huishoudelijke zaken moesten met elkaar worden afgestemd.” Tietia: “Als je daar met elkaar open over blijft praten komt dat vanzelf goed. En dat gebeurde ook.” Afgelopen schooljaar werden verschillende activiteiten samen opgepakt, zoals het sinterklaasfeest, de nieuwjaarsreceptie, de deelname aan Schoolfruit en de gastlessen verkeerseducatie. Voor komend schooljaar maken leerkrachten van beide scholen samen een activiteitenplan. Steeds meer wisselen de leerkrachten onderling kennis en ideeën uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de pauzes in de gezamenlijke teamkamer. Maar ook na schooltijd wanneer ze met elkaar theedrinken. Sineke en Tietia zijn vastberaden om de goede samenwerking tussen de beide scholen nog beter vorm te geven. Sineke:”Wie weet mondt het uit in een samenwerkingsschool. Daarvan hebben we al een aantal mooie voorbeelden gezien.” Tietia: “Het mooie is dat het niet noodgedwongen is, we kunnen er alleen maar sterker uitkomen.” “Aan het gebouw hoeft in elk geval niets veranderd te worden”, grapt Sineke.