Seminar ‘Toekomstscenario II’

Op woensdag 8 oktober vond het seminar ‘Toekomstscenario II’ plaats. Een avond waarop wij voor de raadsleden van de vier gemeenten het rapport ‘Toekomstscenario II scholenspreiding Noord-Groningen’ toelichtten.

Seakle Satter, voormalig adviseur onderwijs bij gemeenten en bij de VNG, ging in op de rol van de gemeente. Harry Swarts, programmamanager leerlingdaling van het Ministerie van OCW, gaf informatie over actuele ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving rondom leerlingdaling. Een nuttige avond, waardoor we (bestuur en gemeenten) in november goed voorbereid het gesprek met elkaar kunnen aangaan.