Start Regionaal Transfer Centrum Groningen

Op dit moment is het voor basisschoolleerkrachten in de provincie Groningen niet gemakkelijk om een baan te vinden. Helemaal als het gaat om een baan die past bij hun talenten.

Dat komt onder andere omdat scholen krimpen, de mobiliteit onder leerkrachten gering is, medewerkers die van baan willen veranderen onvoldoende gefaciliteerd worden, en onderwijspersoneel weinig zicht heeft op vacatures buiten de eigen school. Het Ministerie van SZW stimuleert schoolbesturen daarom op dit gebied samen te gaan werken. Door samen Regionale Transfer Centra (RTC) op te richten, met een mobiliteitscentrum en flexpool, kan de inzetbaarheid van personeel worden vergroot en krijgen jonge leerkrachten meer kans op (vast) werk.

Ook in de provincie Groningen wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een RTC (met een mobiliteitscentrum en een flexpool). Elf schoolbesturen, waaronder VCPO en L&E, doen er aan mee. De gezamenlijke schoolbesturen hebben ongeveer 1500 fte in dienst. Daardoor kan er vanuit de flexpool veel werkgelegenheid worden geboden. Een rekensom. Het gemiddelde ziektepercentage in het primair onderwijs in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 6%. Als de gezamenlijke besturen 1500 fte personeel vertegenwoordigen, dan gaat het hier om een vervangingsvraag van 6% van 1500 fte. Dat is 90 fte. In werkelijkheid zal de flexpool groter zijn, omdat ook vervanging van zwangerschaps- en ouderschapsverlof en andere tijdelijke vacatures via de flexpool kunnen worden vervuld. Als gevolg van deze omvang, kunnen er naast tijdelijke contracten ook vaste contracten worden aangeboden. Door ook jong talent op korte tijdelijke vacatures te laten instromen in de flexpool, worden ook hun kansen op (vast) werk vergroot.

Het RTC Groningen is momenteel bezig met de afronding van het projectplan en hoopt nog voor de zomer het RTC gerealiseerd te hebben. Meer weten? Kijk op www.sectorplanpo.nl/transfercentra. Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider Gerard Weitenberg (P&O VCPO), telefoon: 0595 44 17 33, e-mail: G.Weitenberg@vcpong.nl.