Steungroep De Getijden Pieterburen biedt L&E plan aan

Een groep actieve ouders en dorpsbewoners, verenigd in de Steungroep De Getijden Pieterburen, bood het bestuur van L&E op 26 november een plan aan voor instandhouding van de school in het dorp.

Het plan was al een week eerder, tijdens een goed bezochte en feestelijke dorpsbijeenkomst, aan de bevolking van Pieterburen gepresenteerd. L&E waardeert het enthousiasme en de energie waarmee de steungroep het plan heeft ontwikkeld. Het plan behelst een heldere visie op onderwijs in de 21e eeuw en een alternatieve visie op de organisatiestructuur. L&E heeft het plan zorgvuldig bestudeerd en geconcludeerd dat een aantal idee├źn van de steungroep nog juridisch onderzocht en gewogen moeten worden. Dit heeft L&E in haar reactie aan de steungroep op 9 december aangegeven. Het gesprek hierover zal in februari met de steungroep worden voortgezet.

Ondertussen heeft de bestuurder van L&E geconstateerd dat het positioneren van montessorionderwijs in Eenrum onvoldoende basis biedt voor een regionaal instroompunt voor montessorionderwijs. Om die reden heeft L&E besloten het montessorionderwijs te verhuizen naar het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum in Winsum. Winsum heeft namelijk regionaal gezien een belangrijke spilfunctie. Naar verwachting zal de nieuwbouw in 2018 gerealiseerd zijn. Tot die tijd zal de school in Pieterburen open blijven. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar fusiemogelijkheden.