Stichting Behoud Kleine Scholen maakt zich sterk voor meer inspraak ouders

Op 29 januari hield de Stichting Behoud Kleine Scholen een bijeenkomst om belangstellenden te informeren over mogelijkheden om kleine scholen toch in stand te houden.

Bron: www.dvhn.nl, artikel ‘Vergroot inspraak ouders kleine scholen’, 31 januari 2015

Er kwamen zo’n 50 mensen op af. Allemaal uit dorpen waar de laatste school dreigt te sluiten: Kiel-Windeweer, Westerboek, Den Andel, Pieterburen, Adorp en Garnwerd. Volgens de stichting is één van de manieren om kleine scholen open te houden, ze te laten samenwerken. Want samen ben je beter in staat goed werkgeverschap en financiën te regelen. Daarnaast ziet de stichting een verantwoordelijkheid voor ouders. Zij kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het onderhoud van de school en bepaalde onderwijstaken overnemen. Harco Dijkstra van het Ministerie van Onderwijs reageerde kritisch. “Je houdt er de daling van het aantal leerlingen niet mee tegen. Wanneer een school 50 of minder leerlingen heeft, kun je overwegen om deze te sluiten, omdat de kwaliteit te kwetsbaar wordt.” Het ministerie wil fusies tussen kleine scholen daarom stimuleren. Schoolbesturen kunnen een beroep doen op een regionaal procesbegeleider, die het ministerie betaalt.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat ouders geen macht hebben om mee te beslissen over het voortbestaan van een kleine school. “Schoolbesturen beslissen of een kleine school dicht gaat. Ouders of dorpsbewoners kunnen proberen ze op andere gedachten te brengen, maar uiteindelijk beslist het bestuur”, zei Harco Dijkstra . De enige manier voor ouders om mee te praten is via de mr. Maar dorpsbewoners en ouders van kinderen op kleine scholen willen meer inspraak. De Stichting Behoud Kleine Scholen is dan ook vastbesloten om zich hier de komende tijd sterk voor te maken.