Vier fusietrajecten krijgen meer tijd

Op 17 december 2014 hebben de bestuurders van Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen, met de presentatie van ‘Toekomstscenario III’, het bestuurlijk besluit op de toekomstige scholenspreiding gepresenteerd. De eerste vier scholenfusies staan gepland op 1 augustus 2015. Hierbij zijn acht basisscholen betrokken. Gisteren en vandaag maakten de bestuurders aan de medewerkers en ouders van deze scholen bekend dat deze fusietrajecten meer tijd krijgen voor uitwerking.

De feitelijke fusiedatum wordt op 1 augustus 2016 gezet. Harm Krol, sectordirecteur PO van L&E: “We vinden het belangrijk dat de uitwerking van deze vier trajecten zorgvuldig gebeurt en niet als gevolg van tijdsdruk wordt geforceerd. Maar we zien dat de tijdsdruk op de scholen groot is.” Simon van der Wal, directeur-bestuurder VCPO: “Voor de zomervakantie moet er nog enorm veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van directeuren, het samenstellen van de formaties en het samenbrengen van identiteiten en onderwijskundige visies. Ook betrokkenen gaven aan graag meer tijd te willen krijgen.”

 

De volgende vier fusietrajecten krijgen een jaar langer de tijd voor uitwerking:

Fusie obs Roodschoul met cbs H.H. Simonides in Roodeschool

Fusie obs Onnema in Zandeweer met obs De Schutsluis in Oldenzijl

Fusie obs De Holm in Den Andel met obs Mathenesse in Rasquert

Fusie cbs De Haven in Onderdendam met cbs De Regenboog in Bedum

 

De mr’en van obs Onnema in Zandeweer en obs De Schutsluis in Oldenzijl hebben schoolbestuur L&E inmiddels laten weten toch graag per 1 augustus 2015 te willen fuseren, omdat dit met het huidige plan van aanpak haalbaar is. Het schoolbestuur heeft ingestemd met dit verzoek en zal voor dit fusietraject de fusiedatum van 1 augustus 2015 handhaven.